Informacja o wywieszonym wykazie nr 65/2021

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 65/2021
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 65/2021 dotyczący nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. przy ul. Mazowieckiej i ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 - Śródmieście numerem 979/6 o pow. 0,0350 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 20.01.2022 r. do dnia 10.02.2022 r.

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: