Informacja o wywieszonym wykazie nr 60/2020.

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 60/2020.
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  tj. od 09.07.2020 r. do 30.07.2020 r.  wykaz nr 60/2020 nieruchomości przeznaczonych do zbycia zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 583/20 z dnia 8 lipca 2020 r. zbywanych w trybie bezprzetargowym.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.