Informacja o wywieszonym wykazie nr 51/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 51/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 51/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Młynowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście jako działki o numerach 1690/157 o pow. 0,0067 ha oraz 1690/163 o pow. 0,0880 ha, o łącznej powierzchni 0,0947 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę usługową oraz mieszkaniową wielorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 02.07.2020 r. do dnia 23.07.2020 r.

 

 

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.