Informacja o wywieszonym wykazie nr 5/2020 udziału w nieruchomości przeznaczonego do zbycia

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 5/2020 udziału w nieruchomości przeznaczonego do zbycia
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1, został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 23.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. wykaz nr 5/2020 udziału Gminy Białystok w nieruchomości, przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, zarządzeniem nr 207/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 marca 2020 r.

  • Wykaz nr 5/2020 (PDF, 318,36 KB)

    udziału w nieruchomości przeznaczonego do zbycia (skan)

  • Wykaz nr 5/2020 (DOCX, 16,77 KB)

    udziału w nieruchomości przeznaczonego do zbycia (do odczytu)

Feedback