Informacja o wywieszonym wykazie nr 48/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 48/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ulicy Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  tj. od 10.06.2020 r. do 01.07.2020 r.  wykaz nr 48/2020 nieruchomości przeznaczonych do zbycia zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku Nr 508/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. zbywanych w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.