Informacja o wywieszonym wykazie nr 45/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 45/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 22.05.2020 r. do dnia 12.06.2020 r. wykaz nr 45/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 458/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 21 maja 2020 r.

Feedback