Informacja o wywieszonym wykazie nr 44/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 44/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 20.05.2020 r. do dnia 10.06.2020 r. wykaz nr 44/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 451/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 20 maja 2020 r.

Feedback