Informacja o wywieszonym wykazie nr 40/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 40/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni tj.: od dnia 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r. wykaz nr 40/2020 nieruchomości przeznaczonych do zbycia zarządzeniem nr 398/20 Prezydenta miasta Białegostoku z dnia 4 maja 2020 r.

Feedback