Informacja o wywieszonym wykazie nr 4/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 4/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 4/2020 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 6 – Starosielce Płd. przy ul. A. Rybnika, oznaczonej jako działki nr ewid. 1194/6 o pow. 0,0424 ha oraz 1195/7 o pow. 0,0190 ha. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 30.01.2020 r. do dnia 20.02.2020 r.

Feedback