Informacja o wywieszonym wykazie nr 34/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 34/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 34/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Angielskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście jako działka o numerze 497 o pow. 0,0099 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11 – Śródmieście jako działki o numerach 496, 499 i 500. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 17.03.2020 r. do dnia 07.04.2020 r.

Feedback