Informacja o wywieszonym wykazie nr 3/2022

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 3/2022
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od dnia 20.01.2022 r. do dnia 10.02.2022 r. wykaz nr 3/2022 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 52/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 stycznia 2022 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: