Informacja o wywieszonym wykazie nr 30/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 30/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 30/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Przygodnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 17 – Bojary jako działka o numerze 625 o pow. 0,0289 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i dojazdami. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 11.03.2020 r. do dnia 01.04.2020 r.

 

Feedback