Informacja o wywieszonym wykazie nr 28/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 28/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 13.03.2020 r. do dnia 03.04.2020 r. wykaz nr 28/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 186/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 marca 2020 r.

Feedback