Informacja o wywieszonym wykazie nr 27/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 27/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 27/2020 dotyczący nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, przy ul. W. Raginisa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 14, Pietrasze jako działka numer 1722/3 o pow. 0,0021 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 14, Pietrasze jako działka numer 1722/1. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 10.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r. 

Feedback