Informacja o wywieszonym wykazie nr 25/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 25/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 26.02.2020 r. do dnia 18.03.2020 r. wykaz nr 25/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 131/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 26 lutego 2020 r.

Feedback