Informacja o wywieszonym wykazie nr 24/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 24/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 24/2020 dotyczący nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku przy ul. Sandomierskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda, jako działki nr 1156/11 i 1159/6 o pow. łącznej 0,0115 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego, skierowanego do właścicieli nieruchomości sąsiednich 1159/4 lub 1158/2 lub 1156/25 lub do użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 1156/14, na poprawę warunków ich zagospodarowania. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 02.03.2020 r. do dnia 23.03.2020 r.

 

Feedback