Informacja o wywieszonym wykazie nr 18/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 18/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 18/2020 dotyczący niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, przy ul. Mikołaja Kopernika, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 11, Śródmieście jako działka numer 947/3 o pow. 0,0020 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 11, Śródmieście jako działki numer 946/2 i 949/3. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 12.02.2020 r. do dnia 04.03.2020 r.  

 

 

 

Feedback