Informacja o wywieszonym wykazie nr 17/2020

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 17/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 17/2020 dotyczący niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 1426 o pow. 0,0263 ha,  w obrębie 11 – Śródmieście, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 11.02.2020 r. do dnia 03.03.2020 r.

Feedback