Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2019 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2019 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
Kategoria Aktualności
Informacje

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 25 listopada 2019 roku został wywieszony
na okres 21 dni wykaz nr 14/2019 lokali użytkowych przeznaczonych
do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.