Informacja o wywieszonym wykazie nr 119/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 119/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 19.12.2019 r. do dnia 09.01.2020 r. wykaz nr 119/2019 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 1108/19 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 18 grudnia 2019 r.

Feedback