Informacja o wywieszonym wykazie nr 114/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 114/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 11.02.2020 r. do dnia 03.03.2020 r. wykaz nr 114/2019 nieruchomości przeznaczonych do zbycia zarządzeniem nr 84/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 11 lutego 2020 r.

Feedback