Informacja o wywieszonym wykazie nr 112/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 112/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 112/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr geod. 1676/3 o pow. 0,1214 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Klepackiej w obr. 6 - Starosielce. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 27.11.2019 r. do dnia 18.12.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.