Informacja o wywieszonym wykazie Nr 111/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie Nr 111/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 111/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 117/5 o pow. 0,0109 ha, położonej w Białymstoku przy ul. Zawady w obrębie 23 – Zawady na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 117/4 w obr. 23. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 21.11.2019 r. do dnia 12.12.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.