Informacja o wywieszonym wykazie nr 105/2019

Tytuł Informacja o wywieszonym wykazie nr 105/2019
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 105/2019 dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku w obrębie 19 - Skorupy, oznaczonej w ewidencji gruntów nr geod. 1095 o pow. 0,0181 ha, przeznaczonej do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 22.11.2019 r. do dnia 13.12.2019 r.

Feedback