Informacja o wywieszonym wykazie nr 104/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 104/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 104/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej jako działki nr geod. 16/45 i 1998/14 o łącznej pow. 0,0204 ha, położonej w obr. 15 – Bagnówka, w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na poprawę warunków zagospodarowania Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 08.11.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.