Informacja o wywieszonym wykazie nr 103/2019

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 103/2019
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 103/2019 dotyczący niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Białystok, położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 15, Bagnówka jako działka numer 39/14 o pow. 0,0113 ha przeznaczonej do zbycia w trybie w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 15, Bagnówka jako działki numer 39/16 i 39/58, stanowiącej własność Skarbu Państwa. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni,
tj. od dnia 05.11.2019 r. do dnia 26.11.2019 r.

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.