Informacja o wywieszeniu wykazu nr 53/2020

Tytuł
Informacja o wywieszeniu wykazu nr 53/2020
Kategoria Aktualności
Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj.: od dnia 03.07.2020 r. do dnia 24.07.2020 r. wykaz nr 53/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia zarządzeniem nr 559/20 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 02 lipca 2020 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.