Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2020 dot. nieruchomości gminnej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku - przeznaczonej do najmu w trybie przetargu pisemnego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu nauki jazdy samochodem osobowym

Tytuł
Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2020 dot. nieruchomości gminnej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku - przeznaczonej do najmu w trybie przetargu pisemnego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu nauki jazdy samochodem osobowym
Kategoria Aktualności
Informacje

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.