Informacja o wykazie nr 107/2019

Tytuł Informacja o wykazie nr 107/2019
Kategoria Aktualności Informacje

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku www.bialystok.pl i stronie www.bip.bialystok.pl został zamieszczony wykaz nr 107/2019 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Krokusowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 651/1 o pow. 0,0012 ha, w obrębie 24 - Dojlidy Górne na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej numerem geodezyjnym 642 w obr. 24. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 28.11.2019 r. do dnia 19.12.2019 r.

Feedback