Informacja o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki) oraz części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)

Tytuł
Informacja o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części osiedla Sienkiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Sienkiewicza i Jagienki) oraz części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Artura Grottgera i Parkowej)
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback