Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (w rejonie ulicy Nowy Świat) – etap I oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)

Tytuł Informacja o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (w rejonie ulicy Nowy Świat) – etap I oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback