Informacja o odstąpieniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku na lata 2006 - 2032”

Tytuł
Informacja o odstąpieniu przez Prezydenta Miasta Białegostoku od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Białegostoku na lata 2006 - 2032”
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: