Dotyczy budowy wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. gr.: 857/8, 857/5, 238, 239/3, 857/7, 239/1, obręb-9 i dz. nr ew. gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej, Stefana Żeromskiego w Białymstoku.

Tytuł
Dotyczy budowy wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr ew. gr.: 857/8, 857/5, 238, 239/3, 857/7, 239/1, obręb-9 i dz. nr ew. gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej, Stefana Żeromskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.