Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani’’ na usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba biała, rosnącego przy ul. Palmowej 30 A oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa.

Tytuł
Decyzja zezwalająca Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Budowlani’’ na usunięcie jednego drzewa z gat. wierzba biała, rosnącego przy ul. Palmowej 30 A oraz zobowiązującej do posadzenia jednego drzewa.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.