Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie budynku produkcyjnego firmy KAN Sp. z o. o., przy ul. Franciszka Karpińskiego.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oraz przebudowie budynku produkcyjnego firmy KAN Sp. z o. o., przy ul. Franciszka Karpińskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.