Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, przy ul. Ciepłej.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback