Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo - handlowo - biurowego, w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Tytuł
Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo - handlowo - biurowego, w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback