Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, instalacji i uruchomieniu mechanicznej linii dzielenia i ważenia drobiu, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2D.

Tytuł Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie, instalacji i uruchomieniu mechanicznej linii dzielenia i ważenia drobiu, przy ul. I Armii Wojska Polskiego 2D.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-8