Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, budowlami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowowarszawskiej i ul. Stawowej w Białymstoku (obręb 21 – Dojlidy).

Tytuł
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z garażami podziemnymi i miejscami parkingowymi naziemnymi, budowlami wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Nowowarszawskiej i ul. Stawowej w Białymstoku (obręb 21 – Dojlidy).
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony