Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażami podziemnymi, z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. gr. 566/202 (obręb 18) położonej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (na działce nr ew. gr. 566/202 oraz na pozostałej części tej działki nieobjętej granicami wniosku).

Tytuł
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (do 4 budynków) z garażami podziemnymi, z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, miejscami parkingowymi, zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. gr. 566/202 (obręb 18) położonej przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (na działce nr ew. gr. 566/202 oraz na pozostałej części tej działki nieobjętej granicami wniosku).
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.