Budowa zakładu produkcji betonowych prefabrykowanych systemów modułowych w zakresie – budowa hali produkcyjno-magazynowej z działem produkcji form do betonu, działem produkcji prefabrykatów betonowych do celów ogólnobudowlanych, linią technologiczną wytwórni betonu wraz z zagospodarowaniem terenu – dojścia, dojazdy, pochylnia terenowa, budową trzech murów oporowych oraz infrastrukturą techniczną – budowa podziemnego zbiornika i instalacji ppoż., instalacji oświetlenia terenu, instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika szczelnego na wody opadowe na części działki o nr ewid. gr. 339/2, w Białymstoku (obręb 1 – Bacieczki) oraz na części działki o nr ewid. gr. 279/10 (obręb 5 – Fasty) położonej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, przy ul. Szosa Knyszyńska 2

Tytuł
Budowa zakładu produkcji betonowych prefabrykowanych systemów modułowych w zakresie – budowa hali produkcyjno-magazynowej z działem produkcji form do betonu, działem produkcji prefabrykatów betonowych do celów ogólnobudowlanych, linią technologiczną wytwórni betonu wraz z zagospodarowaniem terenu – dojścia, dojazdy, pochylnia terenowa, budową trzech murów oporowych oraz infrastrukturą techniczną – budowa podziemnego zbiornika i instalacji ppoż., instalacji oświetlenia terenu, instalacji kanalizacji deszczowej i zbiornika szczelnego na wody opadowe na części działki o nr ewid. gr. 339/2, w Białymstoku (obręb 1 – Bacieczki) oraz na części działki o nr ewid. gr. 279/10 (obręb 5 – Fasty) położonej na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, przy ul. Szosa Knyszyńska 2
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.