budowa ulicy Nowosielskiej z sięgaczami wraz z chodnikami i zjazdami oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, a także kanalizacji deszczowej w ulicy Pajkerta obr. 6 w Białymstoku

Tytuł budowa ulicy Nowosielskiej z sięgaczami wraz z chodnikami i zjazdami oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, a także kanalizacji deszczowej w ulicy Pajkerta obr. 6 w Białymstoku
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11+9