zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kiemliczów - drogi gminnej w Białymstoku

Tytuł
Budowa ulicy Kiemliczów - drogi gminnej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.