Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, obr. 11, przy ul. Akademickiej, Z. Krasińskiego, M. C. Skłodowskiej w Białymstoku

Tytuł
Budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, obr. 11, przy ul. Akademickiej, Z. Krasińskiego, M. C. Skłodowskiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback