Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, na działce o nr ewid. gr. 245/2 przy ul. Skowronkowej (obręb 24) w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, na działce o nr ewid. gr. 245/2 przy ul. Skowronkowej (obręb 24) w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.