Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (oświetlenie), parkingów (do 300 miejsc parkingowych), dróg dla pieszych oraz jezdni manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ww. robót i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kawaleryjskiej (obręb 9) w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (oświetlenie), parkingów (do 300 miejsc parkingowych), dróg dla pieszych oraz jezdni manewrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla ww. robót i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kawaleryjskiej (obręb 9) w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony