Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr geodezyjny gr. 745/10, 745/11, 747/1, 720/5 obręb 9, przy ul. Wspólnej, ul. Gen. Sowińskiego w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na działkach nr geodezyjny gr. 745/10, 745/11, 747/1, 720/5 obręb 9, przy ul. Wspólnej, ul. Gen. Sowińskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.