Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz z instalacją doziemną elektroenergetyczną nN i teletechniczną, na działce nr geodezyjny gruntu 1756/1 obr. 11 przy ul. Krasińskiego i M.C. Skłodowskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV wraz z instalacją doziemną elektroenergetyczną nN i teletechniczną, na działce nr geodezyjny gruntu 1756/1 obr. 11 przy ul. Krasińskiego i M.C. Skłodowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.