Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupem oświetleniowym, wraz z rozbiórką sieci oświetleniowej i rozbiórką i budową odcinka sieci teletechnicznej, na działkach nr geodezyjny 30/22, 33 obr. 22 przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku.

Tytuł
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetleniowej ze słupem oświetleniowym, wraz z rozbiórką sieci oświetleniowej i rozbiórką i budową odcinka sieci teletechnicznej, na działkach nr geodezyjny 30/22, 33 obr. 22 przy ul. F. Filipowicza w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback