Budowa schodów zewnętrznych z przebudową budynków (internat i część szkoły) Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wł. Broniewskiego, obręb 3 w Białymstoku.

Tytuł
Budowa schodów zewnętrznych z przebudową budynków (internat i część szkoły) Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wł. Broniewskiego, obręb 3 w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback